понедељак, 29. фебруар 2016.

Da li su potrebne dozvole za ugradnju solarnih panela? Plaća li se porez?

Ovo je svakako jedno od najčešćih pitanja koje dobijamo svakodnevno. Kako živimo u birokratskoj državi ljudi su već navikli da je za sve što žele da urade potrebna ogromna papirologija i dobijanje dozvola a mnogi se plaše i plaćanja poreza. Lepe vesti su da za ugradnju solarnih panela za svoje potrebe nisu potrebne nikakve dozvole kao da nema ni plaćanja poreza. Većina ljudi planira ugradnju solarnih panela za svoje potrebe, u vikendicama ili kućama kako bi smanjili račune za električne energiju.Kada se želi potpuna energetska nezavisnost i kada želite da svu električnu energiju koju proizvedete trošite sami - ugradjuju se samostalni fotonaponski sistemi. Ovi sistemi se najčešće ugradjuju u vikendicama, brodovima ili nekim sličnim udaljenim objektima koji nisu priključeni na elektrodistributivnu mrežu. Za ugradnju ovih sistema nije potrebna nikakva dozvola niti se bilo kome treba bilo šta prijaviti. Dakle u pitanju su potpuno autonomni sistemi koji svu proizvedenu električnu energiju skladište u solane baterije odakle se ona kasnije koristi. Vise o tome kako funkcionišu samostalni fotonaposni sistemi možete pročitati u jednom od prethodnih postova.

Kada se želi u domaćinstvu smanjiti račun za struju onda se ugradjuje mrežni fotonaponski sistem. Mrežni fotonaponski sistemi su zapravo najpopularniji sistemi i najčešće se ugradjuju. Prilikom ugradnje ovih sistema objekat ostaje priključen na elektodistributivnu mrežu, dakle i dalje se dobija račun za električnu energiju ali je on umanjen za količinu energije koju proizvedu solarni paneli. Jeftiniji su od samostalnih fotonaponskih sistema jer ne sadrže baterije već se proizvedena električna energija isporučuje u elektrodistributivnu mrežu. Na zapadu se gotovo samo ovi sistemi i ugradjuju. Dakle moguće je postaviti na primer jedan solarni panel i za toliko smanjiti račun za struju, postaviti par komada pa smanjiti još više račun ili pak postaviti dovoljan broj panela pa proizvoditi više električne energije nego što trošimo. U slučaju da proizvodimo više energije nego što trošimo trebalo bi da dobijemo novac za to, medjutim u Srbiji ovo nije moguće za sada. Na zapadu recimo ljudi pokriju ceo krov sa solarnim panelima i prodaju električnu energiju i to po povlašćenim cenama i tako zaradjuju novac. Kod nas to za sada nije moguće, u najboljem slućaju je moguće podneti zahtev elektrodistribuciji da otkupi višak električne energije po tržišnoj ceni što nije dovoljno isplativo. Dakle ukoliko se odlučite za ugradnju mrežnog fotonaponskog sistema najisplatljivije je da ugradite dovoljno solarnih panela da pokrijete svoju potrošnju, kada radite na ovaj način nije potrebna nikakva dozvola niti zahtevi. Ukoliko želite da saznate više o mrežnim fotonaponskim sistemima pogledajte prethodni post o njima.

Kada je porez u pitanju, mnogi pričaju o primerima na zapadu i uvodjenju "solarnog poreza". Ono što je važno napomenuti je da se nigne ne plaća porez na postavljene solarne panele ili solarnu opremu, kao da se nigde ne plaća porez za korišćenje solarne energije za svoje potrebe. Porezi koji se plaćaju se odnose na domaćinstva koja zaradjuju prodajom električne energije, oni plaćaju porez na zaradu koju ostvaruju. Ranije je solarna energija bila subvencionisana na zapadu pa se ovi porezi nisu plaćali, sada je medjutim to postala rupa koju mnogi pokušavaju da iskoriste i zarade pa su porezi uvedeni. Dakle pravog solarnog poreza nigde nema a tesko da je verovatno da će ga ikada biti. Korišćenje solarne energije za svoje potrebe je i verovatno će zauvek ostati besplatno.

Jedini način da se u Srbiji zaradi ugradnjom solarnih panela je izgradnjom solarne elektrane. Solarne elektrane proizvode električnu energiju koja se ne koristi za svoje potrebe već isklučivo  za prodaju. Za izgradnju solarne elektrane potrebne su dozvole. Država raspisuje kvote na osnovu kojih se dodeljuju statusi povlašćenih proizvodjača licima koja ispune uslove. Sticanjem statusa povlašćenog proizvodjača potpisuje se ugovor na 12 godina i EPS otkupljuje svu proizvedenu električne energiju po povlašćenim cenama pa na taj način moguće zaraditi. Trenutno su sve kvote za dodelu statusa povlašćenog proizvodjača dodeljene i ne zna se kada će biti rspisane nove. Na sajtu ministarstva rudarstva i energetike možete pogledati vodic za investitore kao i sve ostale pravilnike vezane za izgradnju solarnih elektrana.