четвртак, 17. март 2016.

Koliko električne energije proizvodi solarni panel?

Solarni paneli se koriste za dobijanje električne energije iz sunčevog zračenja. Mnogi mešaju solarne panele i solarne kolektore koji su namenjeni za dobijanje toplotne energije iz sunčevog zračenja. U jednom od prethodnih postova smo pisali o razlikama izmedju solarnih panela i solarnih kolektora. Ukoliko Vas zanima princip na kome funkcionišu solarni paneli to možete pročitati u našem postu kako rade solarni paneli. Ovaj post posvećen je tome koliko električne energije može proizvesti solarni panel.


Šta je efikasnost solarnih panela?


Kao što smo već napomenuli ranije, solarni paneli sakupljaju sunčevo zračenje i konvertuju ga u električnu energiju. Solarni paneli uspevaju da iskoriste samo deo sunčevog zračenja i da ga pretvore u električnu energiju. Komercijalni solarni paneli imaju efikasnost izmedju 12 - 20%. Česta je zabluda da je efikasnost solarnog panela jako bitna stavka, ponekad efikasniji solarni paneli imaju značajno veću cenu pa neopravdavaju uložena sredstva. Efikasnost solarnih panela je značajna samo ukoliko je objekat ograničen krovnom ili drugom površinom gde se solarni paneli postavljaju pa je potrebno izvući što više energije sa što manje površine, ukoliko ima dovoljno prostora za postavljanje solarnih panela efikasnost nije toliko bitna. Recimo solarni panel od 250W sa efikasnošću od 20% će biti fizički manjih dimenzija od panela od 250W sa efikasnošću od 15% ali će proizvoditi istu količinu električne energije. Više o efikasnosti solarnih panela možete pogledati u našem postu koliko su solarni paneli zaista efiksni.

Vremenski uslovi


Na to koliko će solarni paneli proizvesti električne energije najveći uticaj imaju vremenski uslovi. Tropske klime su idealne za solarne panele, i oni će proizvoditi više električne energije kada su izloženi direktnom sunčevom zračenu nego kada je oblačno vreme. Solarni paneli se medjutim mogu koristiti u svim klimatskim zonama, a naša klima je jedna od pogodnijih za ugradnju solarnih panela. Dakle solarnim panelima je potrebno direktno sunčevo zračenje, što su više izloženi direktnom sunčevom zračenju više električne energije će proizvesti.

Druga bitna stvar pri odredjivanju koliko će solarni paneli proizvesti električne energije je dužina dana. Recimo leti je dan znatno duži nego zimi. Ovo je zapravo glavni razlog zbog čega solarni paneli zimi proizvode manje električne energije nego leti, iako je česta zabluda da je to zbog toplote. Solarni paneli ne rade na toplotu već isključivo na sunčevo zračenje. Više o tome kako solarni paneli rade u zimskim uslovima možete pročitati u postu koliko su solarni paneli efikasni zimi.

Orijentacija solarnih panela


Idealno je solarne panele postaviti na južnu stranu. Na toj strani je sunčeva svetlost najduže tokom dana. Ukoliko se postave na istok ili zapad, iskorišćenost je gotovo duplo manja nego na jugu.

Šta zapravo znači kada kažemo da solarni panel ima 250W?


Svaki solarni panel ima svoju maksimalnu snagu koja označava koliko snage (W) će proizvesti u idealnim uslovima. Ovo  se naziva maksimalnom snagom. Laboratorije koje testiraju solarne panele izračunavaju izlaznu snagu solarnih panela koristeći "najviše sunčevo zračenje" odnosno zračenje od 1000W sunčeve svetlosti po kvadratnom metru površine. Ovo je približno jednako snaži sunčeve svetlosti u podnevnim satima, tokom sunčanog dana na ekvatoru.

Pošto mi nismo na ekvatoru, količina sunčeve svetlosti je drugačija i naravno ona varira u zvisnosti od perioda dana, godišnjeg doba, vremenskih uslova. Iz ovih razloga,  solarni paneli daju izlaznu snagu koja je za nijansu manja od maksimalne izlazne snage.

Proracun na primeru koliko energije se moze dobiti od jednog solarnog panela od 250W


Da ne bi ulazili u detaljne proračune koji su jako komplikovani i koji su bazirani na vremenskim uslovima, za ovaj okvirni primer proračunavanja proizvodnje električne energije iz solarnih panela koristićemo neke konstante. Na našem području u proseku na godišnjem nivou u toku dana solarni paneli rade u proseku izmedju 4-5h. To znači da oni tokom leta imaju više radnih sati a tokom zime manje, ovo je prosek. Takodje računica je uzeta za slučaj da su solarni paneli postavljeni na jug.

Da bi se dobilo koliko kWh na dan solarni panel može da proizvede potrebno je njegovu snagu pomnožiti sa brojem radnih sati u toku dana.

Na konkretnom primeru to izgleda ovako:

Solarni panel od 250W ukoliko radi 4-5h na dan proizvede 1-1.25kWh na dnevnom nivou.

Dakle za mesec dana on proizvede u proseku izmedju 30-37.5kWh.

1kWh je dovoljno da štedljiva sijalica od 20W radi 50h.

1kWh je dovoljno da laptop radi 10h.

1kWh je dovoljno da TV radi 10h.

Za veće potrošače poput bojlera koji uma snagu od 2kW je potrebno više solarnih panela. Da bi bojler radio 2h (2kWx2h=4kWh)i zagrejao vodu potrebna su minimum 4 solarna panela.

Gore navedeni primer je okviran proračun. Za detaljne i precizne proračune koriste se specijalizovani kompjuterski programi koji u sebi imaju ubačene vremeske podatke za prethodnih par stotina godina i koji izvlače statistički prosek i tako računaju potencijalnu proizvodnju električne energije za svaki grad pojedinačno. Ukoliko želite detaljan proračun koliko solarnih panela je potrebno za Vaše potrebe javite nam se na office@parenasunce.com i potpuno besplatno ćemo odraditi detaljan proračun za Vas. Takodje kompletnu ponudu solarnih panela možete pogledati na našem sajtu www.parenasunce.com/solarni-paneli.